Модул 5 – Career Development and Soft Skills

1 седмица Последният модул, „Career Development and Soft Skills“, се фокусира върху професионалното развитие на студентите. Той започва с HR уроци, където курсистите научават как …

Модул 4 – Проект

3 седмици Този модул започва с най-добрите практики в областта на софтуерното инженерство, като качеството и поддържането на кода. Курсистите се запознават с различните модели …

Модул 3 – Java Web Development

2 седмици Този модул набляга на усъвършенстване на Java уменията, като се фокусира върху многонишково програмиране и избягване на ситуации като deadlocks. Студентите се запознават …

Модул 2 – Advanced Java

3 седмици Вторият модул продължава с разглеждане на функционалните интерфейси в Java, както и побитовите операции. Тук се запознаваме с основните структури на данни, включително …

Модул 1 – Java Basics

3 седмици   Първият модул представя всестранно въведение в компютърните науки и Java, започващо с ключови концепции като променливи, типове данни, оператори и управление на …

ProCoder е академия по програмиране, насочена към всички, които искат да се развиват в сферата. Организираме Java курсове, а нашите ментори са с дългогодишен опит в управление на различни екипи и проекти.