Модул 5 – Career Development and Soft Skills

1 седмица

Последният модул, „Career Development and Soft Skills“, се фокусира върху професионалното развитие на студентите. Той започва с HR уроци, където курсистите научават как да се представят пред работодатели и как да създадат ефективно CV и професионален портфолио.

След това се запознават с важните „soft skills“ или меки умения, като комуникация, работа в екип, управление на времето, критично мислене и решаване на проблеми. Тези умения са от съществено значение за успеха на професионалната им кариера.

Модулът завършва с практическо упражнение – симулации на интервюта, където курсистите могат да приложат наученото и да получат обратна връзка за своите представяния. Този последен модул подготвя участниците не само да са умели Java програмисти, но и да се представят убедително на работния пазар.

ProCoder е академия по програмиране, насочена към всички, които искат да се развиват в сферата. Организираме Java курсове, а нашите ментори са с дългогодишен опит в управление на различни екипи и проекти.