Модул 4 – Проект

3 седмици

Този модул започва с най-добрите практики в областта на софтуерното инженерство, като качеството и поддържането на кода. Курсистите се запознават с различните модели за проектиране и как да изберат подходящия модел за конкретен проект.

Следва въведение в контрола на версиите с Git, позволяващо студентите да следят и управляват промените в своя код. Модулът разглежда и тестване на единици и разработка, управлявана от тестове (TDD), за осигуряване на надеждност и стабилност на кода. Важна част от програмата е и непрекъснатото интегриране и внедряване (CI/CD), което автоматизира процеса на тестване и внедряване на кода.

Финалната част на модула е посветена на практически умения – задаване на проект, разработка на проект и презентация на проект. Този модул се фокусира върху изграждане на надеждни и поддръжаеми софтуерни решения, като използва най-добрите практики в софтуерното инженерство.

ProCoder е академия по програмиране, насочена към всички, които искат да се развиват в сферата. Организираме Java курсове, а нашите ментори са с дългогодишен опит в управление на различни екипи и проекти.