Модул 3 – Java Web Development

2 седмици

Този модул набляга на усъвършенстване на Java уменията, като се фокусира върху многонишково програмиране и избягване на ситуации като deadlocks. Студентите се запознават с основните концепции за уеб разработка, включително разработка на клиент и сървър, HTTP, сесии, cookies и уеб стандарти.

Втората част на модула разглежда Java frameworks, с основен акцент върху Spring – един от най-популярните Java frameworks, и Hibernate ORM за управление на релационните бази данни в Java приложенията.

Продължава се с обсъждане на други Java frameworks и библиотеки, които могат да улеснят и ускорят разработката на уеб приложения.

ProCoder е академия по програмиране, насочена към всички, които искат да се развиват в сферата. Организираме Java курсове, а нашите ментори са с дългогодишен опит в управление на различни екипи и проекти.