Модул 2 – Advanced Java

3 седмици

Вторият модул продължава с разглеждане на функционалните интерфейси в Java, както и побитовите операции. Тук се запознаваме с основните структури на данни, включително списъци, дървета, стекове и опашки, и изучаване Big-O нотация за анализ на ефективността на алгоритмите.

Модулът преминава към изучаване на Java мрежи и разработването на клиент-сървър приложения, с фокус върху JDBC и SQL за работа с бази данни. Docker е включен в програмата за представяне на важността на контейнеризацията в съвременната разработка на софтуер. Модулът продължава с основите на CRUD операциите и концепциите за релации и транзакции в базите данни.

ProCoder е академия по програмиране, насочена към всички, които искат да се развиват в сферата. Организираме Java курсове, а нашите ментори са с дългогодишен опит в управление на различни екипи и проекти.