Модул 1 – Java Basics

3 седмици

 

Първият модул представя всестранно въведение в компютърните науки и Java, започващо с ключови концепции като променливи, типове данни, оператори и управление на потоци. Цикличните структури като for, while и do-while, както и манипулацията на масиви от примитивни типове и обекти, също са включени в програмата.

Фокусът се прехвърля към функциите в Java, обектно-ориентираното програмиране, включително класове и обекти, наследяване и полиморфизъм. Модулът завършва с подробно разглеждане на обработката на грешки чрез изключения и представяне на концепцията за Generics. Този модул осигурява компактно, но всеобхватно поглед към важните аспекти на Java програмирането.

ProCoder е академия по програмиране, насочена към всички, които искат да се развиват в сферата. Организираме Java курсове, а нашите ментори са с дългогодишен опит в управление на различни екипи и проекти.