Учебен план Java програмиране

Основи в Java

Запознаване с основите на програмирането с Java, включително синтаксис, променливи, условни оператори, цикли, методи, класове, изключения и колекции. Получават се солидни познания за езика Java и дават основа за създаване на основни програми.

Задълбочаване на знанията

Запознаване с алгоритми за търсене и соритране, както и тяхната сложност.  Запознаване с контрол на версиите и работа с Git. Получават се как се пишат ефективни и мащабируеми програми.

Spring

SQL с MariaDB

Запознаване със Spring Framework, включително конфигуриране на проекти с Spring. Основи на писането на REST API. Работа с бази данни с помощта на MariaDB и SQL, извършване на CRUD операции и управление на транзакции. Получават се познания за това как се използва Spring в реални приложения и как да си взаимодействат с бази данни.

Умения за презентиране и кариерно развитие

Подготовка за съвременно интервю за работа, създаване на автобиография и кандидатстватане за работа като Juinor програмист с Java. Набляга се на презентационни умения. Спряване с техничеко интервю. Завършващия модуле дава уменията и знанията, необходими за започване на кариера като  Junior програмисти с Java.

 

 • Алгоритми за сортиране
 • Сложност на търсене
 • Работа с нишки
 • Видове струтктури от данни
 • Design patterns
 • Version control с Git
 • Писане на Unit/ Integration тестове

 • Базов Spring проект, структура на проекта, конфигуриране на контекста на приложението
 • Конфигуриране на Bean и автоматично свързване: разбиране на Beans, конфигуриране на Beans, автоматично свързване на Beans
 • JDBC
 • JPA
 • Hibernate
 • MVC в Spring
 • Сигурност в Spring

 • Релационна база данни
 • Основи на SQL
 • MariaDB и нейните функции
 • Извършване на основни CRUD операции (създаване, четене, актуализиране, изтриване)
 • Извършване на заявки за данни от няколко таблици с помощта на JOIN
 • Групиране на данни
 • Разширен SQL с MariaDB
 • Транзакции
 • Моделиране на данни и проектиране на бази данни
 • Създаване и нормализиране на таблици
 • Работа с ключове, индекси и ограничения

 • Въведение в презентационните умения и тяхното значение
 • Подготовка и планиране на презентация
 • Техники на представяне и дизайн на слайдовете
 • Кариерно развитие
 • Създаване на aвтобиография, мотивационно писмo
 • Tехники за представяне по врееинтервюта

ProCoder е академия по програмиране, насочена към всички, които искат да се развиват в сферата. Организираме Java курсове, а нашите ментори са с дългогодишен опит в управление на различни екипи и проекти.